نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۲

 • بذر بادمجان
  حراج! بذر بادمجان ۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۰

  0.0

  از 0 رای

 • بذر پیاز سفید
  حراج! بذر پیاز سفید ۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۰

  0.0

  از 0 رای

 • بذر پیازچه
  حراج! بذر پیازچه ۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۰

  0.0

  از 0 رای

 • بذر تربچه کشیده
  حراج! بذر تربچه کشیده ۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۰

  0.0

  از 0 رای

 • بذر تره
  حراج! بذر تره ۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان %۶۲.۵

  0.0

  از 0 رای

 • بذر شلغم
  حراج! بذر شلغم ۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۰

  0.0

  از 0 رای

 • بذر فلفل سبز
  حراج! بذر فلفل سبز ۴,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان %۳۷.۵

  0.0

  از 0 رای

 • بذر کاهو
  حراج! بذر کاهو ۴,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان %۳۷.۵

  0.0

  از 0 رای

 • بذر کلم برگ سبز
  حراج! بذر کلم برگ سبز ۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۰

  0.0

  از 0 رای

 • بذر گوجه فرنگی
  حراج! بذر گوجه فرنگی ۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۰

  0.0

  از 0 رای

 • بذر همیشه بهار
  حراج! بذر همیشه بهار ۴,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۵.۶

  0.0

  از 0 رای

 • بذر هویج
  حراج! بذر هویج ۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان %۵۰

  0.0

  از 0 رای