محمد فروتن

محمد فروتن

متولد: ۲۲ فروردین ماه ۱۳۶۸ تهران

رزومه تحصیلی:

۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵ دیپلم: شهرستان سنقر، استان کرمانشاه، رشته امور زراعی و باغی

۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷ کاردانی: شهرستان دماوند، استان تهران، رشته تولیدات باغی

۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹ کارشناسی: شهرستان محلات، استان مرکزی، رشته مهندسی تولیدات باغی

۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد: شهرستان گرمسار، استان سمنان، رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

 

رزومه کاری:

۱۳۸۸: تولیدکننده سبزیجات در گلخانه و فروشنده گل و گیاه زینتی

۱۳۹۲: مسئول فروش و بسته بندی بذر شرکت چمن سا

۱۳۹۳: مدیر عامل شرکت زیبا کشت سارال

۱۳۹۳: مدرس دروس باغبانی دانشگاه مهرگان محلات

۱۳۹۴: کارشناس گلخانه شرکت کشت بافت رویان نهال محلات

۱۳۹۷: راه اندازی و مدیریت سایت آموزشی دیجی باغ