فرماندار شهرستان محلات
جلسه هم اندیشی تیم دیجی باغ با فرماندار شهرستان محلات

جلسه هم اندیشی تیم دیجی باغ با فرماندار شهرستان محلات

با همکاری مرکز رشد شهرستان محلات تیم دیجی باغ در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ جهت مطرح نمودن پتانسیل ها و موانع و مشکلات موجود در زمینه آموزش در حوزه گیاهان زینتی با فرماندار دیدار کردند. در این جلسه علاوه بر تیم مدیریتی دیجی باغ، دکتر حمیدرضا صباغی از مشاهدات و تجربیات خود در زمینه گیاهان زینتی از کشور بلژیک، گزارشی ارائه کردند.

فرماندار شهرستان محلات