ساخت قاب عکس با ساکولنت – ویدئو

ویدئوی آموزشی ساخت قاب عکس با ساکولنت

طبق آموزش زیر یک قاب عکس با ساکولنت برای منزل خود بسازید.

در صورتیکه سوالی داشتید زیر همین ویدئو درج کنید تا پاسخ داده شود.

همانطور که در ویدئو هم توضیح داده ام این قاب را باید در محیط دارای نور زیاد اما غیرمستقیم نگهدارید تا ساکولنت ها در اثر نور کم دراز و باریک نشوند.

بهترین مکان ها برای نصب این قاب دیوار حیاط، تراس و یا پاسیو دارای نور کافی است.

[aparat id=”MXHWJ”]

ترکیب مناسب بستر برای قاب عکس ساکولنت نسبت مساوی از پرلیت، پیت ماس و کوکوپیت می‌باشد.

ترکیبات این بستر باعث یکپارچه شدن آن شده و مانع ریزش خاک از قاب عکس خواهد شد.