1 تا 7 روز ارسال سفارشات زمان خواهد برد. تا پایان فصل گرما ارسال به شهرهای دوردست متوقف شده است.

سوالات متداول

نشای آنتوریوم Anthurium

۱۲,۰۰۰ تومان

Additional Information

  آنتوریوم

  گیاه آپارتمانی

  اسم علمی: Anthurium andraeanum

  اسم انگلیسی: Anthurium

  رنگ گل و رقم این نشا مشخص نیست

  نور:  بهترین نور برای آنتوریوم نور غیر مستقیم و کنار پنجره است. در نور مستقیم برگ‌ها می‌سوزد.

  دما: تامین درجه حرارت ۲۱ درجه ی سانتیگرادی در تمام طول سال برای این گیاه مطلوب است، حداقل درجه حرارت در زمستان ۱۶ درجه است. در صورت وجود هوای گرم و خشک رشد متوقف میشود.

  آبیاری: اگر بستر پرلیت است اجازه ندهید خاک خشک شود و سطح خاک را مرطوب نگهدارید. اما اگر از پیت ماس و پرلیت استفاده شده است بعد از خشک شدن سطح خاک آبیاری کنید.

  رطوبت: به رطوبت زیادی نیاز دارد، در بهار و تابستان هر روز غبارپاشی کنید، در زمستان هفته ای دوبار کافی است. برای گیاه جزیره درست کنید.

  تغذیه: کمبود عناصر غذایی در خاک را با تغذیه ی مصنوعی هر دو هفته یکبار با کودهای کامل گلدهی تامین کنید.

  خاک مناسب: از ترکیب پیت ماس و پرلیت به نسبت برابر و یا پرلیت به تنهایی می‌توانید استفاده کنید.

  گلدهی: با پاجوش دهی گلدهی این گیاه به تاخیر خواهد افتاد. سعی کنید پاجوش‌ها را حذف کنید تا گیاه به سمت گلدهی برود.

  رنگ گل و رقم این نشا مشخص نیست

  مشخصات گیاه ارسالی:

  سایز گلدان: سایز ۸ (دهانه گلدان ۱۰ سانتیمتر است)

  اندازه گیاه: در تصویر زیر دست را با سایز گیاه مقایسه کنید.

  دیجی باغ در چه مواردی خرید این گیاه را پیشنهاد نمی‌کند؟

  – در صورتی که نمی‌توانید محیط گرم و مرطوب فراهم کنید.

  دیجی باغ نگهداری از این گیاه را چگونه ارزیابی می‌کند؟

  سختی نگهداری از این گیاه برای افراد تازه کار = 60درصد
  سختی نگهداری از این گیاه برای افراد حرفه‌ای = 20درصد