اگر ساکن استان‌های مرزی هستید لطفاً گیاهانی که در نامشان ستاره (*) دارند را سفارش ندهید.

سوالی دارید؟

نشای آنتوریوم * Anthurium

۱۲,۰۰۰ تومان

Additional Information

  نشای آنتوریوم

  نشای آنتوریوم

  گیاه آپارتمانی

  اسم علمی: Anthurium andraeanum

  اسم انگلیسی: Anthurium

  نگهداری از نشای آنتوریوم

  رنگ گل و رقم این نشا مشخص نیست

  نور:  بهترین نور برای آنتوریوم نور غیر مستقیم و کنار پنجره است. در نور مستقیم برگ‌ها می‌سوزد.

  دما: تامین درجه حرارت ۲۱ درجه ی سانتیگرادی در تمام طول سال برای این گیاه مطلوب است، حداقل درجه حرارت در زمستان ۱۶ درجه است. در صورت وجود هوای گرم و خشک رشد متوقف میشود.

  آبیاری: اگر بستر پرلیت است اجازه ندهید خاک خشک شود و سطح خاک را مرطوب نگهدارید. اما اگر از پیت ماس و پرلیت استفاده شده است بعد از خشک شدن سطح خاک آبیاری کنید.

  رطوبت: به رطوبت زیادی نیاز دارد، در بهار و تابستان هر روز غبارپاشی کنید، در زمستان هفته ای دوبار کافی است. برای گیاه جزیره درست کنید.

  تغذیه: کمبود عناصر غذایی در خاک را با تغذیه ی مصنوعی هر دو هفته یکبار با کودهای کامل گلدهی تامین کنید.

  خاک مناسب: از ترکیب پیت ماس و پرلیت به نسبت برابر و یا پرلیت به تنهایی می‌توانید استفاده کنید.

  گلدهی: با پاجوش دهی گلدهی این گیاه به تاخیر خواهد افتاد. سعی کنید پاجوش‌ها را حذف کنید تا گیاه به سمت گلدهی برود.

  رنگ گل و رقم این نشا مشخص نیست

  مشخصات گیاه ارسالی:

  سایز گلدان: سایز ۸ (دهانه گلدان ۱۰ سانتیمتر است)

  اندازه گیاه: در تصویر زیر دست را با سایز گیاه مقایسه کنید.

  نشای آنتوریوم

  دیجی باغ در چه مواردی خرید این گیاه را پیشنهاد نمی‌کند؟

  – در صورتی که نمی‌توانید محیط گرم و مرطوب فراهم کنید.

  دیجی باغ نگهداری از این گیاه را چگونه ارزیابی می‌کند؟

  سختی نگهداری از این گیاه برای افراد تازه کار = 60درصد
  سختی نگهداری از این گیاه برای افراد حرفه‌ای = 20درصد