اگر ساکن استان‌های مرزی هستید لطفاً گیاهانی که در نامشان ستاره (*) دارند را سفارش ندهید.

سوالی دارید؟

اپیشیا *

  اپیشیا

  گیاه آپارتمانی

  نشا اپیشیا 

  نگهداری: گیاهی است زیبا و آسان برای افراد مبتدی و نا آشنا به نگهداری گیاه اپارتمانی است، دارای تنوع بالایی از نظر رنگ برگ است و برگ زینتی محسوب می‌شود. توسط برگ و آویزهایی که گیاه تشکیل می‌دهد قابل تکثیر است. آویزها نسبت به قلمه برگ سریعتر و راحت‌تر رشد کرده و تشکیل گیاه کامل را می‌دهند.

  نور: نور مناسب و غیرمستقیم برای اپیشیا لازم است. اپیشیا را می‌توان زیر نور مصنوعی نگهداری و تکثیر کرد.

  خاک مناسب: بسترهای متفاوتی برای این گیاه ممکن است به کار گرفته شود اما ما نسبت  یک به یک از پیت ماس و پرلیت را پیشنهاد می‌کنیم.

  آبیاری: بعد از خشک شدن سطح خاک آبیاری را انجام دهید. می‌توانید آبیاری را از زیر گلدان انجام دهید.

  دما: بهترین دما برای رشد مطلوب آن بین ۱۸ الی ۲۸ درجه سانتیگراد است.

  تکثیر: این گیاه از طریق قلمه برگ و یا ساقه تکثیر میشود.

  رطوبت: به رطوبت متوسط نیاز دارد و در محدوده رطوبت منزل رشد می‌کند.

  مشخصات گلدان ارسالی:

  سایز گلدان: سایز ۸ (دهانه ۸ سانتیمتر)

  ارتفاع گیاه: حدود ۵ الی ۱۰ سانتیمتر