آدرس: استان مرکزی، شهرستان محلات، کوی حجت، کوچه ابوذر غفاری، گلخانه دیجی باغ

عضو مرکز رشد شهرستان محلات

شماره دفتر: ۰۸۶۴۳۲۴۱۴۸۸

از ساعت ۸ الی ۱۲ در خدمت شما هستیم

برای مراجعه حضوری حتما یک روز قبل از طریق تماس با شماره دفتر هماهنگ کنید

اینستاگرام: در اینستاگرام Digibagh.ir را جستجو کنید.

تلگرام: در تلگرام Digibagh_ir را جستجو کنید.

ایمیل: info@digibagh.ir