بازدید فرماندار شهرستان محلات از مجموعه دیجی باغ

بازدید فرماندار شهرستان محلات از مجموعه دیجی باغ

صبح امروز فرماندار محترم شهرستان محلات جناب آقای قمری از دفتر دیجی باغ بازدید به عمل آورده و با قابلیت ها و خدمات این مجموعه آشنا شدند.

فرماندار ضمن تمجید از فعالیت های دیجی‌باغ پیشنهاداتی نیز ارائه داده و ظرفیت های پیش روی مجموعه دیجی باغ را بررسی کردند.